Thaiseboot & Boonapanich 2019

Een bijzondere boot voor een bijzonder gezelschap

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERENINING VRIENDEN VAN DE BOONAPANICH / THAISE BOOT.

 Art.1     Onder klant wordt verstaan de organisator van het evenement, de rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van het bedrijf en/of alle deelnemers aan de door  de Vereniging v/d Boonapanich  aangeboden activiteiten.

 Art. 2     De algemene voorwaarden van Vereniging Vrienden van de Boonapanich hebben t.a.t prioriteit boven de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van klant geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.

 Art. 3    De Vereniging Vrienden van de Boonapanich kan in geval van letsel of schade opgelopen tijdens of als gevolg van deelname aan een evenement georganiseerd door de Vereniging Vrienden van de Boonapanich, slechts aansprakelijk worden gesteld ten hoogste het bedrag waarvoor de Vereniging Vrienden van de Boonapanich verzekerd is.

 Art. 4  Indien de klant schade toebrengt aan de eigendommen van de Vereniging Vrienden van de Boonapanich of derden is de klant daarvoor aansprakelijk, ook indien materiaal en/of personeel van de Vereniging Vrienden van de Boonapanich bij betrokken is.

 Art. 5   Als door (weers) omstandigheden of schuld van de Vereniging Vrienden van de Boonapanich de verplichting in zijn geheel of ten dele niet kunnen worden nagekomen, is de Vereniging Vrienden van de Boonapanich  maximaal gehouden de tot dan toe van de klant ontvangen betalingen in zijn geheel of ten dele terug te betalen.

 Art. 6    Indien de klant van mening is dat een deel van, of de gehele door de Vereniging Vrienden van de Boonapanich georganiseerde activiteit aanleiding geeft tot een klacht; dan dient de klant dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk kenbaar te maken.

 Art. 7     Alle offertes worden geheel vrijblijvend uitgebracht, onder voorbehoudt van prijswijzigingen .

 Art. 8     Betalingsvoorwaarden: 50 % van de huur plus € 12,50 reserveringskosten dient u ten behoeve van de reservering binnen 5 werkdagen na de reserveringsdatum vooruit te betalen.

Het resterende bedrag wordt u 1 week voorafgaande de vaardatum gefactureerd.

Geschiedt de reservering binnen 2 weken van de vaardatum dan factureren wij het gehele bedrag ineens incl. de € 12,50 reserveringskosten. De boeking is pas definitief als het bedrag is bij geschreven op  de rekening van de Vereniging Vrienden van de Boonapanich.

Eventuele incasso kosten worden aan de klant in rekening gebracht.

 Art. 9  Tijdoverschrijding:  Bij overschrijding van de overeengekomen vaartijd is het eerste kwartier voor rekening van de Vereniging Vrienden van de Boonapanich . Voor ieder verder kwartier en/of een deel daarvan betaalt de klant 25% extra van de uurprijs. Grote, door de klant veroorzaakte vertragingen en/of misdragingen van het gezelschap, kunnen annuleringen van het programma tot gevolg hebben, zonder  enig recht op restitutie van klant.

 Art. 10                       Annuleringen: Bij annuleringen na het definitief worden van de reservering zijn de volgende bedragen verschuldigd.

 tot 8 weken van de huurdatum          10 % van het factuurbedrag

 8 – 4 weken voor huurdatum            20 % van het factuurbedrag

 4 – 2 weken voor huurdatum            33 % van het factuurbedrag

 2 – 1 weken voor huurdatum            50 % van het factuurbedrag

 7- 2  dagen voor huurdatum              75 % van het factuurbedrag

 Binnen 48 uur voor huurdatum         100% van het factuurbedrag

 

Gelezen en akkoord bevonden,  naam:.......................

Datum................. Plaats.....................